https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Moh Reza Pahlevi ISFAHANI - Badonavi

Moh Reza Pahlevi ISFAHANI

Moh Reza Pahlevi ISFAHANI

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
25 tuổi

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đôi nam (2024-06-08 09:00)

0

 • 27 - 29
 • 13 - 21

2

Đôi nam (2024-06-07 09:00)

2

 • 21 - 17
 • 14 - 21
 • 21 - 16

1

LEE Jhe-Huei

Đài Loan

 

YANG Po-Hsuan

Đài Loan

Đôi nam (2024-06-06 09:00)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 18

0

LEE Yang

Đài Loan

 

WANG Chi-Lin

Đài Loan

Đôi nam (2024-06-04 09:00)

2

 • 24 - 26
 • 24 - 22
 • 26 - 24

1

Rahmat HIDAYAT

Rahmat HIDAYAT

 

Singapore mở rộng 2024

Đôi nam (2024-05-30 09:00)

1

 • 21 - 18
 • 11 - 21
 • 12 - 21

2

Weikeng LIANG

Trung Quốc

 

WANG Chang

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá