https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Nur IZZUDDIN - Badonavi

Nur IZZUDDIN

Nur IZZUDDIN

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
26 tuổi

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đôi nam (2024-06-07 09:00)

1

 • 21 - 18
 • 18 - 21
 • 19 - 21

2

Weikeng LIANG

Trung Quốc

 

WANG Chang

Trung Quốc

Đôi nam (2024-06-06 09:00)

2

 • 16 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 12

1

Đôi nam (2024-06-05 09:00)

2

 • 21 - 6
 • 21 - 7

0

Singapore mở rộng 2024

Đôi nam (2024-05-31 09:00)

1

 • 16 - 21
 • 21 - 9
 • 17 - 21

2

HE Jiting

Trung Quốc

 

Xiangyu REN

Trung Quốc

Đôi nam (2024-05-30 09:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 16

0

LIU Yuchen

Trung Quốc

 

OU Xuanyi

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá