CHOI SolGyu

CHOI SolGyu CHOI SolGyu CHOI SolGyu

Thông tin

Quốc gia
Hàn Quốc(Korea)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
13 (Cao nhất 12 vào tuần 45 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Hàn Quốc thạc sĩ 2019

Đôi nam (2019-11-20 13:50)

CHOI SolGyu

Hàn Quốc

 

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

2

 • 21 - 17
 • 22 - 20

0

Đôi nam nữ (2019-11-19 16:30)

CHOI SolGyu

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Kohei GONDO

Nhật Bản

 

Ayane KURIHARA

Nhật Bản

YONEX-SUNRISE Hồng Kông mở rộng 2019

Đôi nam (2019-11-17 14:00)

CHOI SolGyu

Hàn Quốc

 

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

2

 • 13 - 21
 • 21 - 12
 • 21 - 13

1

Đôi nam (2019-11-16 18:30)

CHOI SolGyu

Hàn Quốc

 

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

2

 • 21 - 17
 • 21 - 19

0

Hiroyuki ENDO

Nhật Bản

 

Yuta WATANABE

Nhật Bản

Đôi nam (2019-11-15 12:10)

CHOI SolGyu

Hàn Quốc

 

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

2

 • 21 - 13
 • 21 - 19

0

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá