CHOI SolGyu

CHOI SolGyu CHOI SolGyu CHOI SolGyu

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
102 (Cao nhất 11 vào tuần 38 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đôi nam 

0

 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

Đôi nam 

2

 • 21 - 17
 • 19 - 21
 • 21 - 17

1

Đôi nam 

2

 • 21 - 16
 • 21 - 17

0

Dinuka KARUNARATNA

Sri Lanka
XHTG 201

 

Niluka KARUNARATNE

Sri Lanka
XHTG 103

Đôi nam nữ 

1

 • 21 - 12
 • 20 - 22
 • 15 - 21

2

TỔNG TỔNG Cúp bóng đá Thomas & Uber 2018

Đôi nam 

2

 • 21 - 12
 • 21 - 10

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá