HAN Chengkai

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
10

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-01 12:00)

1

 • 21 - 18
 • 14 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nam (2018-07-30 15:00)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 11

0

Singapore Open 2018

Đôi nam 

0

 • 17 - 21
 • 24 - 26

2

Đôi nam 

2

 • 21 - 15
 • 21 - 11

0

PO Li-Wei

Chinese Taipei

 

YANG Ming-Tse

Chinese Taipei

Đôi nam (2018-07-19 19:55)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 12

0

Ben LANE

England

 

Sean VENDY

England

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá