HAN Chengkai

HAN Chengkai

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
6 (Cao nhất 5 vào tuần 29 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Thái Lan mở rộng 2019

Đôi nam (2019-08-01 15:25)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

1

 • 21 - 19
 • 16 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nam (2019-07-30 17:55)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

2

 • 16 - 21
 • 21 - 8
 • 21 - 19

1

Nhật Bản mở rộng 2019

Đôi nam (2019-07-25 10:00)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

1

 • 20 - 22
 • 25 - 23
 • 14 - 21

2

Đôi nam (2019-07-23 15:10)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

2

 • 21 - 10
 • 21 - 11

0

BLIBLI Indonesia mở rộng 2019

Đôi nam (2019-07-18 15:45)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

0

 • 17 - 21
 • 18 - 21

2

HE Jiting

Trung Quốc

 

TAN Qiang

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá