Mads CONRAD-PETERSEN

Mads CONRAD-PETERSEN Mads CONRAD-PETERSEN

Thông tin

Quốc gia
Đan Mạch(Denmark)
Tuổi
31 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
75 (Cao nhất 4 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Nga mở rộng 2019

Đôi nam (2019-07-21 12:00)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 13

0

Đôi nam (2019-07-20 12:00)

2

 • 21 - 19
 • 18 - 21
 • 21 - 17

1

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

 

YOO Yeon Seong

Hàn Quốc

Đôi nam (2019-07-17 16:00)

2

 • 21 - 2
 • 21 - 3

0

 

Alexey PANOV

LB Nga
XHTG 897

Yonex Mỹ mở rộng 2019

Đôi nam (2019-07-11 18:45)

0

 • 11 - 21
 • 23 - 25

2

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

 

YOO Yeon Seong

Hàn Quốc

Đôi nam (2019-07-10 15:10)

2

 • 14 - 21
 • 21 - 12
 • 21 - 8

1

Weikeng LIANG

Trung Quốc

 

SHANG Yichen

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá