Mads CONRAD-PETERSEN

Mads CONRAD-PETERSEN Mads CONRAD-PETERSEN

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
31 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
15 (Cao nhất 4 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đôi nam (2018-11-14 21:30)

0

 • 12 - 21
 • 11 - 21

2

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đôi nam (2018-11-07 17:30)

0

 • 21 - 23
 • 22 - 24

2

DANISA Đan Mạch Mở 2018

Đôi nam (2018-10-17 17:00)

1

 • 21 - 13
 • 19 - 21
 • 15 - 21

2

VICTOR Hàn Quốc mở 2018

Đôi nam (2018-09-26 17:20)

0

 • 15 - 21
 • 19 - 21

2

VICTOR China Open 2018

Đôi nam (2018-09-19 12:00)

1

 • 20 - 22
 • 21 - 11
 • 16 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá