Mads CONRAD-PETERSEN

Mads CONRAD-PETERSEN Mads CONRAD-PETERSEN

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
31 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
46 (Cao nhất 4 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Quốc tế Tây Ban Nha 2019

Đôi nam (2019-06-15 15:00)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 10

0

Đôi nam (2019-06-15 10:00)

2

 • 21 - 7
 • 23 - 21

0

Đôi nam (2019-06-14 13:00)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 14

0

Trình độ đôi nam (2019-06-13 11:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 12

0

Trình độ đôi nam (2019-06-12 17:30)

2

 • 21 - 5
 • 21 - 9

0

Marc CARDONA

Spain
XHTG 482

 

Miguel SAN LUIS

Spain
XHTG 1654

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá