Yann ORTEU

Thông tin

Quốc gia
Thụy Sĩ(Switzerland)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
251

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Áo mở 2020

Đôi nam (2020-02-20 19:25)

Tobias KUENZI

Thụy Sĩ
XHTG 189

 

Yann ORTEU

Thụy Sĩ

0

 • 10 - 21
 • 7 - 21

2

Đôi nam nữ (2020-02-20 14:10)

Yann ORTEU

Thụy Sĩ

 

Aline MÜLLER

Thụy Sĩ
XGTH 1116

0

 • 22 - 24
 • 16 - 21

2

2020 Giải vô địch đồng đội nam và nữ châu Âu

Đôi nam 

Tobias KUENZI

Thụy Sĩ
XHTG 189

 

Yann ORTEU

Thụy Sĩ

2

 • 21 - 10
 • 21 - 14

0

William KITCHING

Wales
XHTG 1006

 

Scott OATES

Wales
XHTG 1377

Đôi nam 

Tobias KUENZI

Thụy Sĩ
XHTG 189

 

Yann ORTEU

Thụy Sĩ

0

 • 12 - 21
 • 9 - 21

2

Đôi nam 

Tobias KUENZI

Thụy Sĩ
XHTG 189

 

Yann ORTEU

Thụy Sĩ

2

 • 21 - 11
 • 21 - 14

0

Andis BERZINS

Cộng hoà Latvia
XHTG 1241

 

Niks PODOSINOVIKS

Cộng hoà Latvia
XHTG 2018

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá