Mathias BOE

Mathias BOE Mathias BOE Mathias BOE

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
38 tuổi
Chiều cao
185cm
Tay thuận
Tay trái
XHTG
3 (Cao nhất 1 vào tuần 38 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nam (2018-07-03 09:45)

0

 • 13 - 21
 • 15 - 21

2

LIAO Min Chun

Chinese Taipei

 

SU Ching Heng

Chinese Taipei

CELCOM AXIATA Malaysia Mở cửa năm 2018

Đôi nam 

1

 • 17 - 21
 • 21 - 18
 • 13 - 21

2

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

TỔNG TỔNG Cúp bóng đá Thomas & Uber 2018

Đôi nam 

2

 • 21 - 6
 • 21 - 11

0

Koceila MAMMERI

Algeria
XHTG 627

 

Youcef Sabri MEDEL

Algeria
XHTG 331

Đôi nam 

2

 • 19 - 21
 • 21 - 10
 • 21 - 18

1

Aaron CHIA

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

Đôi nam 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 15

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá