Adam STEWART

Thông tin

Quốc gia
Wales(Wales)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
1352 (Cao nhất 298 vào tuần 12 năm 2020)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

2020 Giải vô địch đồng đội nam và nữ châu Âu

Đôi nam 

Andrew JONES

Wales
XHTG 1007

 

Adam STEWART

Wales
XGTH 1352

0

 • 14 - 21
 • 7 - 21

2

Đôi nam 

Andrew JONES

Wales
XHTG 1007

 

Adam STEWART

Wales
XGTH 1352

1

 • 15 - 21
 • 21 - 17
 • 13 - 21

2

Nicolas A. MUELLER

Thụy Sĩ
XHTG 433

 

Julien SCHEIWILLER

Thụy Sĩ
XHTG 592

Đôi nam 

Andrew JONES

Wales
XHTG 1007

 

Adam STEWART

Wales
XGTH 1352

2

 • 21 - 15
 • 21 - 18

0

Niks PODOSINOVIKS

Cộng hoà Latvia
XHTG 2018

 

Toms PREINBERGS

Cộng hoà Latvia

RSL Iceland quốc tế 2020

Đôi nam (2020-01-25 14:20)

Andrew JONES

Wales
XHTG 1007

 

Adam STEWART

Wales
XGTH 1352

0

 • 11 - 21
 • 20 - 22

2

Jesper BORGSTEDT

Thụy Điển
XHTG 1363

 
YAP Khai Quan

YAP Khai Quan

Đôi nam (2020-01-24 17:20)

Andrew JONES

Wales
XHTG 1007

 

Adam STEWART

Wales
XGTH 1352

2

 • 21 - 11
 • 21 - 10

0

Elis Thor DANSSON

Iceland
XHTG 1914

 

Bjarni Thor SVERRISSON

Iceland
XHTG 1914

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá