Joachim FISCHER NIELSEN

Joachim FISCHER NIELSEN Joachim FISCHER NIELSEN Joachim FISCHER NIELSEN

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
40 tuổi
XHTG
199 (Cao nhất 4 vào tuần 24 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đôi nam nữ (2018-11-14 09:40)

0

 • 19 - 21
 • 14 - 21

2

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đôi nam nữ (2018-11-07 12:00)

0

 • 21 - 23
 • 20 - 22

2

YONEX French Open 2018

Đôi nam nữ (2018-10-25 14:10)

0

 • 10 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-10-23 17:30)

2

 • 21 - 18
 • 14 - 21
 • 23 - 21

1

YONEX Dutch Open 2018

Đôi nam nữ (2018-10-11 13:00)

0

 • 18 - 21
 • 9 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá