Joachim FISCHER NIELSEN

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
40 tuổi
XHTG
110 (Cao nhất 4 vào tuần 24 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX Dutch Open 2018

Đôi nam nữ (2018-10-11 13:00)

0

 • 18 - 21
 • 9 - 21

2

Đôi nam (2018-10-10 19:05)

1

 • 21 - 18
 • 18 - 21
 • 20 - 22

2

Đôi nam nữ (2018-10-10 11:55)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 13

0

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nam nữ (2018-07-05 13:30)

0

 • 16 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nam nữ 

2

 • 17 - 21
 • 21 - 16
 • 24 - 22

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá