Fransisca Angelica RAHARDJA

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
318 (Cao nhất 133 vào tuần 13 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX North Harbor International 2019

Đôi nữ (2019-03-23 13:20)

1

 • 21 - 19
 • 20 - 22
 • 17 - 21

2

QIU Ziying

China
XHTG 339

 
Đôi nữ (2019-03-22 18:30)

2

 • 21 - 7
 • 21 - 3

0

Mele Lingisiva KEI

Tonga
XHTG 910

 

Lata ‘ISITOLO

Tonga
XHTG 910

Đôi nam nữ (2019-03-21 18:30)

0

 • 13 - 21
 • 17 - 21

2

Sydney International 2018

Đôi nữ (2018-09-22 13:05)

0

 • 19 - 21
 • 23 - 25

2

Đôi nam nữ (2018-09-21 19:15)

0

 • 9 - 21
 • 13 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá