Tadayuki URAI

Thông tin

Quốc gia
Japan(Japan)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
70 (Cao nhất 60 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đôi nam nữ (2019-04-10 14:40)

1

 • 11 - 21
 • 21 - 14
 • 18 - 21

2

CHEN Xin-Yuan

Chinese Taipei

 

Chien Hui YU

Chinese Taipei
XHTG 217

Thử thách quốc tế Osaka 2019

Đôi nam nữ (2019-04-06 12:00)

1

 • 21 - 15
 • 12 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-04-05 14:15)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 16

0

Đôi nam nữ (2019-04-04 17:40)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 12

0

Đôi nam nữ (2019-04-03 16:10)

2

 • 21 - 14
 • 17 - 21
 • 21 - 17

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá