Tadayuki URAI

Thông tin

Quốc gia
Nhật Bản(Japan)
Tuổi
28 tuổi
XHTG
260 (Cao nhất 60 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

VICTOR Thụy Điển mở rộng 2020

Đôi nam nữ (2020-01-18 16:00)

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

0

 • 17 - 21
 • 18 - 21

2

Mathias THYRRI

Đan Mạch

 

Mai SURROW

Đan Mạch

Đôi nam nữ (2020-01-18 10:00)

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

2

 • 21 - 18
 • 21 - 16

0

 

Emma KARLSSON

Thụy Điển

Đôi nam (2020-01-17 21:00)

Yujiro NISHIKAWA

Nhật Bản

 

Tadayuki URAI

Nhật Bản

2

 • 21 - 17
 • 23 - 21

0

Đôi nam nữ (2020-01-17 16:50)

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

2

 • 21 - 17
 • 21 - 14

0

Jacob HOUGAARD

Đan Mạch
XHTG 1767

 

Anne FUGLSANG

Đan Mạch
XHTG 294

Đôi nam (2020-01-17 12:30)

Yujiro NISHIKAWA

Nhật Bản

 

Tadayuki URAI

Nhật Bản

2

 • 18 - 21
 • 21 - 13
 • 21 - 19

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá