Anona PAK

Anona PAK

Thông tin

Quốc gia
New Zealand(New Zealand)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
171 (Cao nhất 107 vào tuần 11 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nữ 

Anona PAK

New Zealand

 

Alyssa TAGLE

New Zealand

1

 • 21 - 12
 • 18 - 21
 • 22 - 24

2

Martina REPISKA

Slovakia
XHTG 83

 
Đôi nữ 

Anona PAK

New Zealand

 

Alyssa TAGLE

New Zealand

0

 • 12 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nữ 

Sally FU

New Zealand
XHTG 196

 

Anona PAK

New Zealand

0

 • 12 - 21
 • 18 - 21

2

Rachael DARRAGH

Ireland
XHTG 200

 
Đôi nam nữ 
 

Anona PAK

New Zealand

2

 • 21 - 14
 • 21 - 13

0

Đôi nam nữ 
 

Anona PAK

New Zealand

1

 • 15 - 21
 • 23 - 21
 • 7 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá