Thea Marie POMAR

Thông tin

Quốc gia
Philippines(Philippines)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
210 (Cao nhất 146 vào tuần 12 năm 2020)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Giải vô địch cầu lông châu Á năm 2020

Đôi nữ 

0

 • 18 - 21
 • 12 - 21

2

Đôi nữ 

0

 • 12 - 21
 • 13 - 21

2

CELCOM AXIATA Malaysia International Challenge 2019

Đôi nữ (2019-11-13 19:10)

0

 • 11 - 21
 • 16 - 21

2

Fanghui CHEN

Trung Quốc

 

Xiaobei HUA

Trung Quốc

Đôi nam nữ (2019-11-13 15:50)

0

 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

 

LIANG Ting Yu

Đài Loan
XHTG 116

CAFFINO Indonesia International Challenge 2019

Đôi nam nữ (2019-10-25 16:00)

0

 • 14 - 21
 • 15 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá