Thea Marie POMAR

Thông tin

Quốc gia
Philippines(Philippines)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
535 (Cao nhất 249 vào tuần 40 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Quốc tế Sydney 2019

Đôi nam nữ (2019-09-22 10:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 19

0

 

Anona PAK

New Zealand

Đôi nam nữ (2019-09-21 16:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 11

0

PO Li-Wei

Đài Loan

 

Chien Hui YU

Đài Loan
XHTG 286

Đôi nam nữ (2019-09-21 10:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 17

0

 

Yingzi JIANG

Australia
XHTG 203

Đôi nam nữ (2019-09-20 19:05)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 14

0

Dylan SOEDJASA

New Zealand

 

Justine VILLEGAS

New Zealand
XHTG 554

Đôi nam nữ (2019-09-20 10:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 13

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá