Thea Marie POMAR

Thông tin

Quốc gia
Philippines(Philippines)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
449 (Cao nhất 180 vào tuần 19 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Sydney International 2018

Đôi nam nữ (2018-09-22 16:00)

0

 • 20 - 22
 • 19 - 21

2

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

Đôi nữ 

0

 • 11 - 21
 • 12 - 21

2

PENG Li Ting

Đài Loan
XHTG 228

 

Chien Hui YU

Đài Loan
XHTG 213

Đôi nữ (2018-09-22 13:05)

2

 • 21 - 19
 • 25 - 23

0

Đôi nam nữ (2018-09-22 10:00)

2

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 21 - 10

1

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 400

 

Anona PAK

New Zealand

Đôi nam nữ (2018-09-21 19:20)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 16

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá