Thea Marie POMAR

Thông tin

Quốc gia
Philippines(Philippines)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
337 (Cao nhất 180 vào tuần 19 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Sydney International 2018

Đôi nam nữ (2018-09-22 16:00)

0

 • 20 - 22
 • 19 - 21

2

Đôi nữ 

0

 • 11 - 21
 • 12 - 21

2

PENG Li Ting

Chinese Taipei
XHTG 220

 

Chien Hui YU

Chinese Taipei
XHTG 238

Đôi nữ (2018-09-22 13:05)

2

 • 21 - 19
 • 25 - 23

0

Đôi nam nữ (2018-09-22 10:00)

2

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 21 - 10

1

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 386

 

Anona PAK

New Zealand

Đôi nam nữ (2018-09-21 19:20)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 16

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá