Alyssa Yasbel LEONARDO

Thông tin

Quốc gia
Philippines(Philippines)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
591 (Cao nhất 180 vào tuần 19 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Giải vô địch cúp E-Plus Châu Á năm 2018

Đôi nữ (2018-02-06 00:00)

0

 • 13 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nữ 

Airah Mae Nicole ALBO

Philippines
XHTG 761

 

0

 • 12 - 21
 • 8 - 21

2

Vivian HOO

Malaysia

 

TEE Jing Yi

Malaysia

Đôi nữ 

Sarah Joy BARREDO

Philippines
XHTG 565

 

0

 • 9 - 21
 • 12 - 21

2

Thi Phuong Hong DINH

Viet Nam
XHTG 370

 

Thi Hoai DO

Viet Nam

Đôi nữ 

0

 • 13 - 21
 • 11 - 21

2

Giải cầu lông Châu Á 2017

Hỗn hợp đôi (2017-04-26 10:40)

0

 • 11 - 21
 • 9 - 21

2

LIN Chia Yu

Chinese Taipei

 

WU Ti Jung

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá