Alyssa Yasbel LEONARDO

Thông tin

Quốc gia
Philippines(Philippines)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
472 (Cao nhất 180 vào tuần 19 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Sydney International 2018

Đôi nữ 

0

 • 11 - 21
 • 12 - 21

2

PENG Li Ting

Chinese Taipei
XHTG 219

 

Chien Hui YU

Chinese Taipei
XHTG 218

Đôi nữ (2018-09-22 13:05)

2

 • 21 - 19
 • 25 - 23

0

Đôi nam nữ (2018-09-22 10:50)

0

 • 16 - 21
 • 8 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-09-21 19:15)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 18

0

Đôi nữ (2018-09-21 16:20)

2

 • 21 - 11
 • 22 - 20

0

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 358

 

CHEN You-Chi

Chinese Taipei
XHTG 344

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá