YOO Yeon Seong

YOO Yeon Seong YOO Yeon Seong YOO Yeon Seong

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
32 tuổi
XHTG
243 (Cao nhất 88 vào tuần 45 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đôi nam (2019-04-12 13:00)

1

 • 21 - 15
 • 22 - 24
 • 20 - 22

2

Đôi nam (2019-04-11 17:15)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 19

0

LIN Shang Kai

Chinese Taipei

 

TSENG Min Hao

Chinese Taipei

Đôi nam (2019-04-10 19:30)

2

 • 21 - 17
 • 19 - 21
 • 21 - 19

1

Thử thách quốc tế Osaka 2019

Đôi nam (2019-04-05 09:40)

1

 • 16 - 21
 • 21 - 15
 • 22 - 24

2

Đôi nam (2019-04-04 15:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 6

0

SU Li Wei

Chinese Taipei
XHTG 1038

 

TANG Kai Wei

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá