Shevon Jemie LAI

Shevon Jemie LAI Shevon Jemie LAI Shevon Jemie LAI

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
11 (Cao nhất 6 vào tuần 37 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đôi nam nữ (2018-11-15 18:30)

0

 • 14 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-11-13 16:20)

2

 • 21 - 7
 • 21 - 8

0

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đôi nam nữ (2018-11-06 12:50)

0

 • 17 - 21
 • 19 - 21

2

YONEX French Open 2018

Đôi nam nữ (2018-10-25 14:10)

1

 • 19 - 21
 • 24 - 22
 • 19 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-10-24 15:15)

2

 • 11 - 21
 • 21 - 12
 • 21 - 6

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá