GOH Soon Huat

GOH Soon Huat GOH Soon Huat GOH Soon Huat

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
12 (Cao nhất 6 vào tuần 37 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đôi nam nữ (2020-03-11 09:45)
 
LAI Shevon Jemie

LAI Shevon Jemie

0

 • 12 - 21
 • 13 - 21

2

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

 

CHAE YuJung

Hàn Quốc

Barcelona Tây Ban Nha 2020

Đôi nam nữ (2020-02-21 15:00)

0

 • 18 - 21
 • 18 - 21

2

KIM Sa Rang

Hàn Quốc

 

KIM Ha Na

Hàn Quốc

Đôi nam nữ (2020-02-20 10:00)
 
LAI Shevon Jemie

LAI Shevon Jemie

2

 • 21 - 16
 • 17 - 21
 • 21 - 11

1

Đôi nam nữ (2020-02-19 10:00)
 
LAI Shevon Jemie

LAI Shevon Jemie

2

 • 21 - 12
 • 21 - 11

0

Misha ZILBERMAN

Israel
XHTG 47

 

Katsiaryna ZABLOTSKAYA

Belarus
XHTG 216

Công chúa Sirivannavari Thái Lan năm 2020

Đôi nam nữ (2020-01-25 13:00)
 
LAI Shevon Jemie

LAI Shevon Jemie

1

 • 21 - 19
 • 19 - 21
 • 22 - 24

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá