Koharu YONEMOTO

Koharu YONEMOTO Koharu YONEMOTO Koharu YONEMOTO

Vợt, quả cầu lông

 1. Nanoray900
  Vợt

  Nanoray900

Thông tin

Quốc gia
Japan(Japan)
Nơi sinh
Hiroshima
Tuổi
28 tuổi
XHTG
10 (Cao nhất 4 vào tuần 24 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-07-19 12:10)

1

 • 21 - 12
 • 16 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nữ (2019-07-18 18:15)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 13

0

Đôi nữ (2019-07-17 09:45)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 15

0

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

 

HU Ling Fang

Chinese Taipei

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-06-05 11:50)

1

 • 17 - 21
 • 21 - 15
 • 22 - 24

2

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-05-02 14:00)

0

 • 15 - 21
 • 18 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá