Koharu YONEMOTO

Koharu YONEMOTO Koharu YONEMOTO Koharu YONEMOTO

Vợt, quả cầu lông

 1. Nanoray900
  Vợt

  Nanoray900

Thông tin

Quốc gia
Japan(Japan)
Nơi sinh
Hiroshima
Tuổi
27 tuổi
XHTG
5 (Cao nhất 4 vào tuần 24 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nữ (2018-08-02 17:00)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 19

0

Đôi nữ 

2

 • 21 - 7
 • 21 - 13

0

Selena PIEK

Netherlands

 

Cheryl SEINEN

Netherlands

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đôi nữ 

0

 • 15 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nữ 

2

 • 23 - 21
 • 21 - 19

0

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nữ 

0

 • 19 - 21
 • 15 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá