CHANG Ye Na

CHANG Ye Na CHANG Ye Na CHANG Ye Na

Thông tin

Quốc gia
Hàn Quốc(Korea)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
9 (Cao nhất 2 vào tuần 46 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đôi nữ (2020-03-13 10:00)

CHANG Ye Na

Hàn Quốc

 

KIM Hye Rin

Hàn Quốc

1

 • 17 - 21
 • 23 - 21
 • 11 - 21

2

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

Đôi nữ (2020-03-12 18:00)

CHANG Ye Na

Hàn Quốc

 

KIM Hye Rin

Hàn Quốc

2

 • 21 - 23
 • 21 - 17
 • 21 - 14

1

Đôi nữ (2020-03-11 13:50)

CHANG Ye Na

Hàn Quốc

 

KIM Hye Rin

Hàn Quốc

2

 • 21 - 17
 • 21 - 15

0

Công chúa Sirivannavari Thái Lan năm 2020

Đôi nữ (2020-01-25 13:00)

CHANG Ye Na

Hàn Quốc

 

KIM Hye Rin

Hàn Quốc

0

 • 16 - 21
 • 19 - 21

2

BAEK Ha Na

Hàn Quốc

 

JUNG Kyung Eun

Hàn Quốc

Đôi nữ (2020-01-24 13:00)

CHANG Ye Na

Hàn Quốc

 

KIM Hye Rin

Hàn Quốc

2

 • 21 - 19
 • 21 - 14

0

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá