Thống kê các trận đấu của BAO Minh

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đôi nam (2019-04-10 17:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1564

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XHTG 1564

0

 • 23 - 25
 • 15 - 21

2

NGUYÊN TẮC SIRIVANNAVari Thái Lan 2019

Trình độ đôi nam (2019-01-08 10:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1564

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XHTG 1564

0

 • 14 - 21
 • 10 - 21

2

Chinese Taipei Open 2018

Đôi nam (2018-10-03 10:40)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1564

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XHTG 1564

0

 • 14 - 21
 • 9 - 21

2

Bangka Belitung Indonesia Masters 2018

Đôi nam (2018-09-19 18:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1564

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XHTG 1564

0

 • 14 - 21
 • 9 - 21

2

YONEX-SUNRISE Vietnam Mở 2018

Đôi nam (2018-08-08 13:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1564

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XHTG 1564

0

 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-01 10:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1564

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XHTG 1564

0

 • 13 - 21
 • 14 - 21

2

Vladimir IVANOV

Russia
XHTG 1661

 
Đôi nam (2018-07-30 12:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1564

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XHTG 1564

2

 • 22 - 20
 • 21 - 18

0

Peyo BOICHINOV

Bulgaria
XHTG 427

 

Ivan PANEV

Bulgaria
XHTG 758

2018 YONEX Canada Mở

Đôi nam (2018-06-20 17:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1564

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XHTG 1564

0

 • 13 - 21
 • 9 - 21

2

Vòng loại đơn nam (2018-06-19 10:10)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1564

0

 • 12 - 21
 • 6 - 21

2

Kết quả trận đấu

Mathieu MORNEAU

Canada
XHTG 817

2018 YONEX US Open

Đôi nam (2018-06-13 15:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1564

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XHTG 1564

0

 • 15 - 21
 • - 6

2

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Trang kế >
 7. Trang cuối »

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá