BAO Minh

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
XHTG
955 (Cao nhất 72 vào tuần 12 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Thách thức quốc tế của CELCOM AXIATA Malaysia

Đôi nam (2018-04-18 21:10)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 955

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 739

0

 • 19 - 21
 • 18 - 21

2

Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2018

Đôi nam (2018-03-23 14:25)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 955

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 739

1

 • 21 - 13
 • 18 - 21
 • 20 - 22

2

LU Chia Hung

Chinese Taipei
XHTG 120

 

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 195

CELCOM AXIATA Malaysia International Challenge 2017

Đôi nam (2017-11-15 11:00)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 955

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 739

0

 • 18 - 21
 • 14 - 21

2

2017 Macau Mở

Đôi nam (2017-11-08 17:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 955

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 739

0

 • 8 - 21
 • 11 - 21

2

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

OUE Singapore International Series 2017

Đôi nam (2017-09-21 13:40)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 955

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 739

0

 • 17 - 21
 • 15 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá