Bao Duc DUONG

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
XHTG
1578 (Cao nhất 72 vào tuần 12 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Chinese Taipei Open 2018

Đôi nam (2018-10-03 10:40)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1578

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1578

0

 • 14 - 21
 • 9 - 21

2

Bangka Belitung Indonesia Masters 2018

Đôi nam (2018-09-19 18:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1578

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1578

0

 • 14 - 21
 • 9 - 21

2

YONEX-SUNRISE Vietnam Mở 2018

Đôi nam (2018-08-08 13:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1578

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1578

0

 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-01 10:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1578

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1578

0

 • 13 - 21
 • 14 - 21

2

Vladimir IVANOV

Russia
XHTG 1680

 
Đôi nam (2018-07-30 12:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1578

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1578

2

 • 22 - 20
 • 21 - 18

0

Peyo BOICHINOV

Bulgaria
XHTG 326

 

Ivan PANEV

Bulgaria
XHTG 810

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá