Bao Duc DUONG

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
XHTG
739 (Cao nhất 72 vào tuần 12 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

2018 YONEX Canada Mở

Đôi nam (2018-06-20 17:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 962

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 739

0

 • 13 - 21
 • 9 - 21

2

Vòng loại đơn nam (2018-06-19 09:45)

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XHTG 739

0

 • 12 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Imran WADIA

Canada
XHTG 1066

2018 YONEX US Open

Đôi nam (2018-06-13 15:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 962

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 739

0

 • 15 - 21
 • - 6

2

BARFOOT & THOMPSON New Zealand Mở cửa năm 2018

Đôi nam (2018-05-02 12:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 962

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 739

0

 • 6 - 21
 • 16 - 21

2

Thách thức quốc tế của CELCOM AXIATA Malaysia

Đôi nam (2018-04-18 21:10)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 962

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 739

0

 • 19 - 21
 • 18 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá