Bao Duc DUONG

Bao Duc DUONG

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
XHTG
1543 (Cao nhất 72 vào tuần 12 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đôi nam (2019-04-10 17:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1543

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1543

0

 • 23 - 25
 • 15 - 21

2

NGUYÊN TẮC SIRIVANNAVari Thái Lan 2019

Trình độ đôi nam (2019-01-08 10:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1543

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1543

0

 • 14 - 21
 • 10 - 21

2

Chinese Taipei Open 2018

Đôi nam (2018-10-03 10:40)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1543

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1543

0

 • 14 - 21
 • 9 - 21

2

Bangka Belitung Indonesia Masters 2018

Đôi nam (2018-09-19 18:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1543

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1543

0

 • 14 - 21
 • 9 - 21

2

YONEX-SUNRISE Vietnam Mở 2018

Đôi nam (2018-08-08 13:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1543

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1543

0

 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá