https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Danh sách kết quả các trận đấu của Kenta NISHIMOTO - Badonavi

Thống kê các trận đấu của Kenta NISHIMOTO

Canada mở rộng 2024

Đơn nam (2024-07-05 09:00)

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

0

 • 17 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2024-07-04 09:00)

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

2

 • 21 - 18
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

WANG Zheng Xing

Trung Quốc

Đơn nam (2024-07-03 09:00)

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

2

 • 21 - 13
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

NHÓM SATHIO Giải Úc mở rộng 2024

Đơn nam (2024-06-14 09:00)

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

1

 • 21 - 16
 • 12 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2024-06-13 09:00)

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

2

 • 22 - 20
 • 21 - 6

0

Kết quả trận đấu

Kiran GEORGE

Ấn Độ

Đơn nam (2024-06-12 09:00)

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

2

 • 21 - 10
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đơn nam (2024-06-06 09:00)

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

0

 • 9 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Lakshya SEN

Ấn Độ

Đơn nam (2024-06-04 09:00)

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

2

 • 17 - 21
 • 21 - 11
 • 21 - 8

1

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2024

Đơn nam (2024-05-31 09:00)

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

0

 • 17 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2024-05-30 09:00)

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

2

 • 21 - 13
 • 14 - 21
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Trang kế >
 7. Trang cuối »

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá