Saima WAQAS

Thông tin

Quốc gia
Pakistan(Pakistan)
Tuổi
37 tuổi
XHTG
278 (Cao nhất 253 vào tuần 24 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Đôi nam nữ (2018-08-24 13:00)

0

 • 7 - 21
 • 9 - 21

2

YONEX SUNRISE Quốc tế Pakistan Series 2017

Đôi nữ 

Mahoor SHAHZAD

Pakistan
XHTG 215

 

Saima WAQAS

Pakistan

0

 • 15 - 21
 • 19 - 21

2

Palwasha BASHIR

Pakistan
XHTG 526

 
Đôi hỗn hợp 

0

 • 17 - 21
 • 21 - 23

2

Dipesh DHAMI

Nepal
XHTG 587

 

Shova GAUCHAN

Nepal
XHTG 768

Đôi hỗn hợp 

2

 • 21 - 10
 • 21 - 13

0

Ahmed NIBAL

Maldives
XHTG 592

 

Tạp chí Quốc tế Nepal năm 2016

Đôi nữ 

Palwasha BASHIR

Pakistan
XHTG 526

 

Saima WAQAS

Pakistan

1

 • 13 - 21
 • 21 - 18
 • 13 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá