Ghazala SADDIQUE

Thông tin

Quốc gia
Pakistan(Pakistan)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
278 (Cao nhất 255 vào tuần 38 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Đôi nữ 

0

 • 3 - 21
 • 3 - 21

2

Đôi nữ 

2

 • 22 - 20
 • 18 - 21
 • 21 - 15

1

Neela NAJEEB

Maldives
XHTG 768

 

Moosa Aminath SHAHURUNAZ

Maldives
XHTG 243

YONEX SUNRISE Quốc tế Pakistan Series 2017

Độc thân nữ 

0

 • 21 - 23
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Sehra AKRAM

Pakistan
XHTG 393

Độc thân nữ (2017-11-10 09:00)

2

 • 21 - 9
 • 17 - 21
 • 21 - 17

1

Kết quả trận đấu
Đôi hỗn hợp 

1

 • 21 - 15
 • 21 - 23
 • 19 - 21

2

Bishnu KATWAL

Nepal
XHTG 1284

 

Sunayana MUKHIYA

Nepal
XHTG 768

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá