GOH Jin Wei

GOH Jin Wei

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
27 (Cao nhất 24 vào tuần 39 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đĩa đơn nữ (2019-01-23 08:30)

GOH Jin Wei

Malaysia
XHTG 27

1

 • 21 - 16
 • 21 - 23
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

HE Bingjiao

China
XHTG 7

Thạc sĩ Malaysia PERODUA 2019

Đĩa đơn nữ (2019-01-19 12:00)

GOH Jin Wei

Malaysia
XHTG 27

0

 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

Đĩa đơn nữ (2019-01-18 15:00)

GOH Jin Wei

Malaysia
XHTG 27

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

HE Bingjiao

China
XHTG 7

Đĩa đơn nữ (2019-01-17 18:45)

GOH Jin Wei

Malaysia
XHTG 27

2

 • 21 - 13
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

ZHANG Yiman

China
XHTG 38

Đĩa đơn nữ (2019-01-16 18:20)

GOH Jin Wei

Malaysia
XHTG 27

2

 • 21 - 14
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 5

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá