Peter Gabriel MAGNAYE

Peter Gabriel MAGNAYE Peter Gabriel MAGNAYE Peter Gabriel MAGNAYE

Thông tin

Quốc gia
Philippines(Philippines)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
588 (Cao nhất 473 vào tuần 39 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Sydney International 2018

Đôi nam nữ (2018-09-22 16:00)

0

 • 20 - 22
 • 19 - 21

2

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

Đôi nam (2018-09-22 12:20)

0

 • 15 - 21
 • 14 - 21

2

Akira KOGA

Nhật Bản

 

Taichi SAITO

Nhật Bản

Đôi nam nữ (2018-09-22 10:00)

2

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 21 - 10

1

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 400

 

Anona PAK

New Zealand

Đôi nam nữ (2018-09-21 19:20)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 16

0

Đôi nam (2018-09-21 17:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 11

0

Jacob SCHUELER

Australia
XHTG 389

 

Huaidong TANG

Australia

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá