Peter Gabriel MAGNAYE

Peter Gabriel MAGNAYE Peter Gabriel MAGNAYE Peter Gabriel MAGNAYE

Thông tin

Quốc gia
Philippines(Philippines)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
337 (Cao nhất 78 vào tuần 3 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Sydney International 2018

Đôi nam nữ (2018-09-22 16:00)

0

 • 20 - 22
 • 19 - 21

2

Đôi nam (2018-09-22 12:20)

0

 • 15 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-09-22 10:00)

2

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 21 - 10

1

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 397

 

Anona PAK

New Zealand

Đôi nam nữ (2018-09-21 19:20)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 16

0

Đôi nam (2018-09-21 17:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 11

0

Jacob SCHUELER

Australia
XHTG 422

 

Huaidong TANG

Australia

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá