Saurabh SHARMA

Saurabh SHARMA

Thông tin

Quốc gia
Ấn Độ(India)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
149 (Cao nhất 44 vào tuần 28 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Syed Modi quốc tế 2019

Đôi nam nữ (2019-11-28 17:20)

Saurabh SHARMA

Ấn Độ

 

Pooja DANDU

Ấn Độ

0

 • 15 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-11-27 19:30)

Saurabh SHARMA

Ấn Độ

 

Pooja DANDU

Ấn Độ

2

 • 21 - 9
 • 21 - 8

0

INFOSYS FOUNDATION - Thử thách quốc tế Ấn Độ 2019

Đôi nam (2019-11-21 19:00)

Rohan KAPOOR

Ấn Độ

 

Saurabh SHARMA

Ấn Độ

0

 • 18 - 21
 • 13 - 21

2

KONA Tarun

Ấn Độ

 

Shivam SHARMA

Ấn Độ

Đôi nam nữ (2019-11-21 16:40)

Saurabh SHARMA

Ấn Độ

 

Pooja DANDU

Ấn Độ

1

 • 23 - 21
 • 11 - 21
 • 12 - 21

2

Thử thách quốc tế Dubai 2019

Đôi nam (2019-10-17 15:50)

Rohan KAPOOR

Ấn Độ

 

Saurabh SHARMA

Ấn Độ

1

 • 19 - 21
 • 21 - 19
 • 18 - 21

2

Daniel LUNDGAARD

Đan Mạch

 

Mathias THYRRI

Đan Mạch

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá