Saurabh SHARMA

Saurabh SHARMA

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
174 (Cao nhất 44 vào tuần 38 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Quốc tế Tây Ban Nha 2019

Đôi nam (2019-06-14 11:00)

1

 • 21 - 16
 • 15 - 21
 • 19 - 21

2

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 868

 
Đôi nam nữ (2019-06-13 15:30)

1

 • 18 - 21
 • 21 - 10
 • 17 - 21

2

Quốc tế Azerbaijan 2019

Đôi nam nữ (2019-06-08 17:00)

0

 • 13 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-06-08 09:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 19

0

Đôi nam nữ (2019-06-07 13:20)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 7

0

Sabuhi HUSEYNOV

Azerbaijan
XHTG 1227

 

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá