Saurabh SHARMA

Saurabh SHARMA

Thông tin

Quốc gia
Ấn Độ(India)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
159 (Cao nhất 44 vào tuần 28 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Bảo hiểm nhân thọ liên bang IDBI mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-08-08 09:00)

0

 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Quốc tế Tây Ban Nha 2019

Đôi nam (2019-06-14 11:00)

Rohan KAPOOR

Ấn Độ

 

Saurabh SHARMA

Ấn Độ

1

 • 21 - 16
 • 15 - 21
 • 19 - 21

2

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 834

 
Đôi nam nữ (2019-06-13 15:30)

1

 • 18 - 21
 • 21 - 10
 • 17 - 21

2

Quốc tế Azerbaijan 2019

Đôi nam nữ (2019-06-08 17:00)

0

 • 13 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-06-08 09:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 19

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá