Anoushka PARIKH

Anoushka PARIKH

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
466 (Cao nhất 44 vào tuần 38 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Quốc tế Tây Ban Nha 2019

Đôi nữ (2019-06-14 13:00)

0

 • 11 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-06-13 15:30)

1

 • 18 - 21
 • 21 - 10
 • 17 - 21

2

Quốc tế Azerbaijan 2019

Đôi nam nữ (2019-06-08 17:00)

0

 • 13 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-06-08 09:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 19

0

Đôi nữ (2019-06-07 19:20)

0

 • 20 - 22
 • 23 - 25

2

 

Cansu ERÇETIN

Turkey
XHTG 1105

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá