Anoushka PARIKH

Anoushka PARIKH

Thông tin

Quốc gia
Ấn Độ(India)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
86 (Cao nhất 44 vào tuần 28 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Syed Modi quốc tế 2019

Đôi nữ (2019-11-29 14:00)

Kuhoo GARG

Ấn Độ

 

0

 • 15 - 21
 • 9 - 21

2

Đôi nữ (2019-11-28 14:10)

Kuhoo GARG

Ấn Độ

 

2

 • 21 - 13
 • 21 - 6

0

 

Lavanya SHARMA

Ấn Độ
XHTG 1074

Đôi nam nữ (2019-11-27 19:40)

Arun GEORGE

Ấn Độ

 

1

 • 21 - 6
 • 11 - 21
 • 10 - 21

2

Đôi nữ (2019-11-27 17:20)

Kuhoo GARG

Ấn Độ

 

2

 • 21 - 8
 • 21 - 11

0

 

Manali SINHA

Ấn Độ

Trình độ đôi (2019-11-26 12:00)

Arun GEORGE

Ấn Độ

 

2

 • 21 - 17
 • 20 - 22
 • 21 - 17

1

 

Mayuri YADAV

Ấn Độ

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá