Mads Pieler KOLDING

Mads Pieler KOLDING Mads Pieler KOLDING Mads Pieler KOLDING

Thông tin

Quốc gia
Đan Mạch(Denmark)
Tuổi
31 tuổi
Chiều cao
205cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
142 (Cao nhất 4 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Decathlon PERFLY Ý quốc tế 2019

Trình độ đôi nam (2019-12-12 17:50)

1

 • 21 - 11
 • 20 - 22
 • 20 - 22

2

Trình độ đôi nam (2019-12-12 10:25)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 7

0

Syed Modi quốc tế 2019

Đôi nam (2019-11-27 10:45)

0

 • 19 - 21
 • 20 - 22

2

KIM Won Ho

Hàn Quốc

 

PARK Kyung Hoon

Hàn Quốc

Hàn Quốc thạc sĩ 2019

Đôi nam (2019-11-21 18:40)

0

 • 11 - 21
 • 16 - 21

2

KIM Won Ho

Hàn Quốc

 

PARK Kyung Hoon

Hàn Quốc

Đôi nam (2019-11-20 20:10)

2

 • 15 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 16

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá