Bodin ISARA

Bodin ISARA Bodin ISARA Bodin ISARA

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
43 (Cao nhất 12 vào tuần 26 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore Open 2018

Đôi nam (2018-07-19 18:55)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 14

0

Đôi nam (2018-07-18 10:30)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 14

0

Phillip CHEW

United States

 

Ryan CHEW

United States

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đôi nam 

1

 • 21 - 19
 • 20 - 22
 • 10 - 21

2

Đôi nam 

2

 • 21 - 14
 • 21 - 12

0

Aaron CHIA

Malaysia

 

Wooi Yik SOH

Malaysia
XHTG 601

Đôi nam (2018-07-12 19:20)

2

 • 17 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 19

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá