Bodin ISARA

Bodin ISARA Bodin ISARA Bodin ISARA

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
28 tuổi
XHTG
30 (Cao nhất 12 vào tuần 26 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đôi nam (2018-11-14 16:10)

0

 • 12 - 21
 • 18 - 21

2

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đôi nam (2018-11-07 18:20)

0

 • 18 - 21
 • 9 - 21

2

YONEX French Open 2018

Đôi nam (2018-10-25 14:10)

0

 • 17 - 21
 • 16 - 21

2

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

Đôi nam (2018-10-23 14:15)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 13

0

DANISA Đan Mạch Mở 2018

Đôi nam (2018-10-16 09:00)

0

 • 16 - 21
 • 13 - 21

2

CHEN Hung Ling

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá