Tom WOLFENDEN

Tom WOLFENDEN Tom WOLFENDEN Tom WOLFENDEN

Thông tin

Quốc gia
England(England)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
61 (Cao nhất 34 vào tuần 1 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

RSL Thụy Điển mở rộng 2019

Đôi nam (2019-01-18 20:15)

0

 • 18 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam (2019-01-18 14:55)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 14

0

Trình độ đôi nam (2019-01-17 21:40)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 12

0

Trình độ đôi nam (2019-01-17 16:30)

2

 • 21 - 16
 • 16 - 21
 • 21 - 13

1

YONEX Estonia International 2019

Đôi nam (2019-01-12 10:00)

0

 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá