https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của HAN Yue - Badonavi

HAN Yue

HAN Yue

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
Cao nhất 6( Vào tuần 21 năm 2024)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đơn nữ (2024-06-07 09:00)

HAN Yue

Trung Quốc

0

 • 8 - 21
 • 6 - 21

2

Kết quả trận đấu

Carolina MARIN

Tây Ban Nha

Đơn nữ (2024-06-06 09:00)

HAN Yue

Trung Quốc

2

 • 21 - 17
 • 18 - 21
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu

GAO Fangjie

Trung Quốc

Đơn nữ (2024-06-05 09:00)

HAN Yue

Trung Quốc

2

 • 21 - 18
 • 16 - 21
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2024

Đơn nữ (2024-05-30 09:00)

HAN Yue

Trung Quốc

0

 • 11 - 21
 • 7 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ (2024-05-29 09:00)

HAN Yue

Trung Quốc

2

 • 21 - 17
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Aya OHORI

Nhật Bản

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá