https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của GAO Fangjie - Badonavi

GAO Fangjie

GAO Fangjie

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
Cao nhất 13( Vào tuần 48 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đơn nữ (2024-06-06 09:00)

GAO Fangjie

Trung Quốc

1

 • 17 - 21
 • 21 - 18
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

HAN Yue

Trung Quốc

Đơn nữ (2024-06-05 09:00)

GAO Fangjie

Trung Quốc

2

 • 21 - 14
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2024

Đơn nữ (2024-05-29 09:00)

GAO Fangjie

Trung Quốc

1

 • 21 - 23
 • 22 - 20
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

Malaysia Masters 2024

Đơn nữ (2024-05-24 09:00)

GAO Fangjie

Trung Quốc

0

 • 21 - 23
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Zhiyi WANG

Trung Quốc

Đơn nữ (2024-05-23 09:00)

GAO Fangjie

Trung Quốc

2

 • 21 - 19
 • 22 - 20

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá