https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Kết quả thi đấu của HAN Yue và Pornpawee CHOCHUWONG - Badonavi

Kết quả tất cả trận đấu giữa HAN Yue và Pornpawee CHOCHUWONG

HAN Yue

Trung Quốc 

HAN Yue 6 Thắng

Pornpawee CHOCHUWONG

Thái Lan 

Pornpawee CHOCHUWONG 2 Thắng

Singapore mở rộng 2024

Đơn nữ (2024-05-30 09:00)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 7

0

Thái Lan mở rộng 2024

Đơn nữ (2024-05-18 09:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 18

0

Bắc Cực mở rộng 2023

Đơn nữ (2023-10-14 09:00)

0

 • 22 - 24
 • 19 - 21

2

Trung Quốc Mở rộng 2023

Đơn nữ (2023-09-05 09:00)

0

 • 19 - 21
 • 17 - 21

2

Singapore Mở Rộng 2023

Đơn Nữ (2023-06-07 09:00)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 9

0

Indonesia Masters 2022

Đơn nữ (2022-06-09 09:00)

2

 • 12 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 18

1

YONEX All England Open 2020

Đĩa đơn nữ (2020-03-11 19:10)

2

 • 21 - 17
 • 14 - 21
 • 24 - 22

1

Singapore Open 2018

Đơn nữ (2018-07-19 14:50)

2

 • 21 - 14
 • 15 - 21
 • 21 - 19

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá