Yaxin WEI

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
325 (Cao nhất 174 vào tuần 16 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch cầu lông trẻ em châu Á 2018 (Sự kiện cá nhân)

Đơn nữ U19 (2018-07-19 17:50)

Yaxin WEI

China
XHTG 325

2

 • 21 - 19
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2018-07-19 09:50)

Yaxin WEI

China
XHTG 325

2

 • 21 - 12
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 

Yaxin WEI

China
XHTG 325

0

 • 14 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Zhiyi WANG

China
XHTG 133

Đơn nữ U19 

Yaxin WEI

China
XHTG 325

2

 • 21 - 16
 • 16 - 21
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu

YONEX-SHERA-ROZA-BTY Junior Internainal

Đơn nữ U19 (2018-04-26 10:20)

Yaxin WEI

China
XHTG 325

0

 • 13 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 395

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá