ATTRI Manu

ATTRI Manu ATTRI Manu ATTRI Manu

Thông tin

Quốc gia
Ấn Độ(India)
Tuổi
27 tuổi
Chiều cao
172cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
33 (Cao nhất 21 vào tuần 14 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Syed Modi quốc tế 2019

Đôi nam (2019-11-27 16:10)

ATTRI Manu

Ấn Độ

 

0

 • 0 - 4

1

Siddharth .

Ấn Độ
XHTG 405

 

Shubham YADAV

Ấn Độ

INFOSYS FOUNDATION - Thử thách quốc tế Ấn Độ 2019

Đôi nam (2019-11-24 14:30)

ATTRI Manu

Ấn Độ

 

2

 • 21 - 15
 • 21 - 15

0

Đôi nam (2019-11-23 18:00)

ATTRI Manu

Ấn Độ

 

2

 • 21 - 17
 • 21 - 13

0

Đôi nam (2019-11-22 15:00)

ATTRI Manu

Ấn Độ

 

2

 • 21 - 13
 • 20 - 22
 • 21 - 7

1

KONA Tarun

Ấn Độ

 

Shivam SHARMA

Ấn Độ

Đôi nam (2019-11-21 19:00)

ATTRI Manu

Ấn Độ

 

2

 • 21 - 11
 • 18 - 21
 • 21 - 17

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá