Nipitphon PHUANGPHUAPET

Nipitphon PHUANGPHUAPET Nipitphon PHUANGPHUAPET Nipitphon PHUANGPHUAPET

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
43 (Cao nhất 25 vào tuần 15 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Vietnam Mở 2018

Đôi nam (2018-08-09 19:55)

0

 • 17 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-08-09 16:45)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 12

0

CHANG Ko-Chi

Chinese Taipei

 

CHENG Chi Ya

Chinese Taipei
XHTG 383

Đôi nam (2018-08-08 21:10)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 18

0

CHANG En Chia

Chinese Taipei
XHTG 375

 

CHEN Xin-Yuan

Chinese Taipei

Đôi nam nữ 

2

 • 13 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 19

1

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 16
 • 12 - 21
 • 21 - 12

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá