Ricky KARANDASUWARDI

Ricky KARANDASUWARDI Ricky KARANDASUWARDI Ricky KARANDASUWARDI

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
92 (Cao nhất 17 vào tuần 49 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX French Open 2018

Đôi nam nữ (2018-10-24 12:15)

0

 • 18 - 21
 • 18 - 21

2

DANISA Đan Mạch Mở 2018

Đôi nam nữ (2018-10-18 09:00)

0

 • 18 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-10-17 09:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 15

0

【Video】Ricky KARANDASUWARDI・Debby SUSANTO VS ZHANG Nan・LI Yinhui, vòng 32 DANISA Đan Mạch Mở 2018 Xem video

VICTOR China Open 2018

Đôi nam nữ (2018-09-21 12:00)

0

 • 15 - 21
 • 11 - 21

2

【Video】TANG Chun Man・TSE Ying Suet VS Ricky KARANDASUWARDI・Debby SUSANTO, tứ kết VICTOR China Open 2018 Xem video
Đôi nam (2018-09-20 19:30)

2

 • 21 - 14
 • 17 - 21
 • 21 - 19

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá