Ricky KARANDASUWARDI

Ricky KARANDASUWARDI Ricky KARANDASUWARDI Ricky KARANDASUWARDI

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
46 (Cao nhất 20 vào tuần 40 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đôi nam nữ (2018-08-24 13:00)

1

 • 22 - 20
 • 18 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 13
 • 21 - 7

0

Ratnajit TAMANG

Nepal
XHTG 214

 

Nangsal TAMANG

Nepal
XHTG 258

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đôi nam nữ (2018-07-12 15:40)

0

 • 9 - 21
 • 20 - 22

2

Đôi nam nữ (2018-07-10 17:00)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 17

0

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nam (2018-07-05 18:45)

0

 • 12 - 21
 • 17 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá