Ricky KARANDASUWARDI

Ricky KARANDASUWARDI Ricky KARANDASUWARDI Ricky KARANDASUWARDI

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
63 (Cao nhất 32 vào tuần 32 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đôi nam nữ (2018-07-12 15:40)

0

 • 9 - 21
 • 20 - 22

2

Đôi nam nữ (2018-07-10 17:00)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 17

0

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nam (2018-07-05 18:45)

0

 • 12 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-07-05 09:15)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 19

0

Đôi nam (2018-07-04 12:00)

2

 • 16 - 21
 • 21 - 17
 • 26 - 24

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá