SUNG Ji Hyun

SUNG Ji Hyun SUNG Ji Hyun SUNG Ji Hyun

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
11 (Cao nhất 2 vào tuần 25 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đĩa đơn nữ (2019-01-23 08:30)

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 11

1

 • 14 - 21
 • 21 - 15
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ga Eun KIM

Korea
XHTG 41

Thạc sĩ Malaysia PERODUA 2019

Đĩa đơn nữ (2019-01-18 15:10)

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 11

0

 • 13 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Carolina MARIN

Spain
XHTG 2

Đĩa đơn nữ (2019-01-17 14:35)

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 11

2

 • 21 - 17
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu
Đĩa đơn nữ (2019-01-16 16:05)

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 11

2

 • 21 - 19
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu

Michelle LI

Canada
XHTG 13

Masters Hàn Quốc 2018

Đĩa đơn nữ (2018-11-29 15:45)

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 11

0

 • 19 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ga Eun KIM

Korea
XHTG 41

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá