SUNG Ji Hyun

SUNG Ji Hyun SUNG Ji Hyun SUNG Ji Hyun

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
9 (Cao nhất 2 vào tuần 25 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nữ 

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 9

0

 • 10 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ (2018-08-01 18:20)

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 9

2

 • 21 - 10
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 49

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đơn nữ 

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 9

1

 • 23 - 21
 • 18 - 21
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

CHEN Yufei

China
XHTG 5

Đơn nữ 

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 9

2

 • 21 - 12
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 4

Đơn nữ (2018-07-05 09:45)

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 9

2

 • 21 - 11
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Michelle LI

Canada
XHTG 15

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá