SUNG Ji Hyun

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
10 (Cao nhất 2 vào tuần 25 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đơn nữ 

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 10

0

 • 15 - 21
 • 22 - 24

2

Kết quả trận đấu

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

Đơn nữ 

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 10

2

 • 21 - 9
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Mahoor SHAHZAD

Pakistan
XHTG 228

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nữ 

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 10

0

 • 10 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ (2018-08-01 18:20)

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 10

2

 • 21 - 10
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 59

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đơn nữ 

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 10

1

 • 23 - 21
 • 18 - 21
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

CHEN Yufei

China
XHTG 3

【Video】SUNG Ji Hyun VS CHEN Yufei, bán kết BLIBLI Indonesia Mở 2018 Xem video

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá