Pattarasuda CHAIWAN

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
82 (Cao nhất 67 vào tuần 22 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Đơn nữ (2018-10-11 12:00)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

1

 • 21 - 19
 • 15 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

GOH Jin Wei

Malaysia
XHTG 26

Đơn nữ (2018-10-10 14:45)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

2

 • 21 - 9
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 273

Bảng A đơn nữ (2018-10-09 14:40)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

2

 • 21 - 9
 • 21 - 5

0

Kết quả trận đấu

Nairoby Abigail JIMENEZ

Dominican Republic
XHTG 291

Bảng A đơn nữ (2018-10-08 14:05)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

2

 • 21 - 5
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu
Bảng A đơn nữ (2018-10-07 15:15)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

2

 • 21 - 1
 • 21 - 4

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá