Pattarasuda CHAIWAN

Pattarasuda CHAIWAN

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
84 (Cao nhất 67 vào tuần 22 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Lingshui Trung Quốc 2019

Đĩa đơn nữ (2019-03-15 19:40)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 84

0

 • 16 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ga Eun KIM

Korea
XHTG 40

Đôi nữ (2019-03-14 18:40)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 84

 

Chananchida JUCHAROEN

Thailand
XGTH 71

0

 • 9 - 21
 • 12 - 21

2

Đĩa đơn nữ (2019-03-14 13:00)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 84

2

 • 13 - 21
 • 21 - 8
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Natsumi SHIMODA

Japan
XHTG 244

Đôi nữ (2019-03-13 20:00)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 84

 

Chananchida JUCHAROEN

Thailand
XGTH 71

2

 • 20 - 22
 • 21 - 19
 • 24 - 22

1

Miho KAYAMA

Japan
XHTG 990

 

Rena OZEKI

Japan
XHTG 990

Đĩa đơn nữ (2019-03-13 13:20)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 84

2

 • 21 - 13
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

CHEN Su Yu

Chinese Taipei
XHTG 74

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá