Pattarasuda CHAIWAN

Pattarasuda CHAIWAN

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
82 (Cao nhất 66 vào tuần 16 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Quốc tế Tây Ban Nha 2019

Đĩa đơn nữ (2019-06-15 17:00)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

2

 • 21 - 12
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Kirsty GILMOUR

Scotland
XHTG 26

Đĩa đơn nữ (2019-06-15 10:45)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

2

 • 12 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Lianne TAN

Belgium
XHTG 56

Đôi nữ (2019-06-14 13:00)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

 

Chananchida JUCHAROEN

Thailand
XGTH 64

0

 • 19 - 21
 • 14 - 21

2

Đĩa đơn nữ (2019-06-14 11:00)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

2

 • 21 - 7
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Kristin KUUBA

Estonia
XHTG 61

Đôi nữ (2019-06-13 19:00)

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

 

Chananchida JUCHAROEN

Thailand
XGTH 64

2

 • 21 - 7
 • 21 - 10

0

Adriana F. GONCALVES

Portugal
XHTG 432

 

Sonia GONCALVES

Portugal
XHTG 142

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá