Nhu Thao PHAM

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
38 (Cao nhất 33 vào tuần 39 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Đôi nam nữ 

0

 • 12 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-08-23 12:00)

2

 • 13 - 21
 • 21 - 12
 • 21 - 13

1

YONEX-SUNRISE Vietnam Mở 2018

Đôi nam nữ (2018-08-09 16:45)

1

 • 14 - 21
 • 21 - 11
 • 19 - 21

2

LIN Chia Yu

Chinese Taipei

 

LIN Wan Ching

Chinese Taipei

Đôi nam nữ (2018-08-08 12:40)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 16

0

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam nữ (2018-07-31 15:50)

0

 • 8 - 21
 • 6 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá