CHEN Li

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
349 (Cao nhất 337 vào tuần 15 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế Osaka 2019

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-04-03 12:10)

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 349

0

 • 17 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Momoka KIMURA

Japan
XHTG 461

Loạt quốc tế Malaysia 2018

Đơn nữ (2018-11-07 11:40)

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 349

0

 • 13 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Bening Sri RAHAYU

Indonesia
XHTG 120

PAYTREN BERKAT ABADI Indonesia Thách thức quốc tế 2018

Đôi nữ (2018-10-24 18:00)

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 349

 

CHEN Su Yu

Chinese Taipei
XGTH 97

0

 • 16 - 21
 • 15 - 21

2

Vòng loại đơn nữ (2018-10-23 11:20)

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 349

1

 • 21 - 14
 • 19 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 176

Sydney International 2018

Đôi nữ (2018-09-21 16:20)

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 349

 

CHEN You-Chi

Chinese Taipei
XGTH 335

0

 • 11 - 21
 • 20 - 22

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá