CHEN Li

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
413 (Cao nhất 362 vào tuần 39 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Loạt quốc tế Malaysia 2018

Đơn nữ (2018-11-07 11:40)

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 413

0

 • 13 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Bening Sri RAHAYU

Indonesia
XHTG 194

PAYTREN BERKAT ABADI Indonesia Thách thức quốc tế 2018

Đôi nữ (2018-10-24 18:00)

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 413

 

CHEN Su Yu

Chinese Taipei
XGTH 66

0

 • 16 - 21
 • 15 - 21

2

Vòng loại đơn nữ (2018-10-23 11:20)

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 413

1

 • 21 - 14
 • 19 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 254

Sydney International 2018

Đôi nữ (2018-09-21 16:20)

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 413

 

CHEN You-Chi

Chinese Taipei
XGTH 356

0

 • 11 - 21
 • 20 - 22

2

Đơn nữ (2018-09-21 11:05)

CHEN Li

Chinese Taipei
XHTG 413

0

 • 4 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 54

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá