selotgacorku https://2022.pakbejo.jatengprov.go.id/Provinsi/produk/ slot gacor slot gacorku
Dụng cụ, vợt và cầu của LU Guangzu - Badonavi

LU Guangzu

LU Guangzu LU Guangzu LU Guangzu

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
27 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
Cao nhất 10( Vào tuần 11 năm 2023)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đơn nam (2024-06-06 09:00)

LU Guangzu

Trung Quốc

0

 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

SHI Yuqi

Trung Quốc

Đơn nam (2024-06-05 09:00)

LU Guangzu

Trung Quốc

2

 • 14 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 17

1

Kết quả trận đấu

SU Li Yang

Đài Loan

Singapore mở rộng 2024

Đơn nam (2024-05-28 09:00)

LU Guangzu

Trung Quốc

1

 • 27 - 25
 • 15 - 21
 • 5 - 21

2

Kết quả trận đấu

Malaysia Masters 2024

Đơn nam (2024-05-25 09:00)

LU Guangzu

Trung Quốc

0

 • 6 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2024-05-24 09:00)

LU Guangzu

Trung Quốc

2

 • 21 - 17
 • 15 - 21
 • 21 - 14

1

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá