Yonathan RAMLIE

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
217 (Cao nhất 211 vào tuần 15 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Sê-ri Malaysia International Series 2019

Đơn nam (2019-06-21 16:05)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 217

0

 • 22 - 24
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

June Wei CHEAM

Malaysia
XHTG 78

Đơn nam (2019-06-20 15:20)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 217

2

 • 19 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2019-06-19 08:30)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 217

2

 • 21 - 11
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Eveshgaran VASIGARAN

Malaysia
XHTG 267

Đơn nam (2019-06-18 15:10)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 217

2

 • 21 - 18
 • 12 - 21
 • 21 - 14

1

Kết quả trận đấu

Wei Hong LEE

Singapore
XHTG 952

Giải thưởng lớn Pembangunan Jaya Raya Junior 2019

Đơn nam U19 (2019-05-02 15:40)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 217

0

 • 14 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá