Yonathan RAMLIE

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
268 (Cao nhất 267 vào tuần 2 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thổ Nhĩ Kỳ Quốc tế 2018

Đơn nam (2018-12-19 10:40)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 268

0

 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2018-12-18 18:00)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 268

2

 • 21 - 18
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Haktan DOĞAN

Turkey
XHTG 648

Đơn nam (2018-12-18 11:15)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 268

2

 • 21 - 12
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu

Iliyan STOYNOV

Bulgaria
XHTG 671

YONEX - Thử thách quốc tế SUNRISE Bangladesh

Đơn nam (2018-12-12 17:45)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 268

0

 • 13 - 21
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 75

Đơn nam (2018-12-12 09:00)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 268

2

 • 21 - 6
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

SIM Wee Sheng

Malaysia
XHTG 692

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá