Yonathan RAMLIE

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
213 (Cao nhất 211 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Đức Junior 2019

Đơn nam U19 (2019-03-09 10:45)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 213

0

 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-03-08 10:45)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 213

2

 • 13 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu

YONEX Hà Lan Junior International 2019

Đơn nam U19 (2019-03-02 12:20)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 213

0

 • 14 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-03-01 15:50)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 213

2

 • 21 - 23
 • 22 - 20
 • 21 - 14

1

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-02-28 16:35)

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 213

2

 • 21 - 16
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

WU Guan Xun

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá