Syabda Perkasa BELAWA

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
205 (Cao nhất 203 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Đức Junior 2019

Đơn nam U19 (2019-03-10 09:00)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 205

1

 • 15 - 21
 • 22 - 20
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Brian YANG

Canada
XHTG 201

Đơn nam U19 (2019-03-09 16:10)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 205

2

 • 21 - 14
 • 12 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-03-09 14:50)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 205

2

 • 21 - 13
 • 21 - 5

0

Kết quả trận đấu

WEI Chun Wei

Chinese Taipei

Đơn nam U19 (2019-03-09 10:10)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 205

2

 • 11 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 11

1

Kết quả trận đấu

LI Xiang

China
XHTG 1546

Đơn nam U19 (2019-03-08 10:20)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 205

2

 • 21 - 16
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu

Muh. Azahbru B KARSA

Indonesia
XHTG 1243

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá