Syabda Perkasa BELAWA

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
205 (Cao nhất 201 vào tuần 26 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Sê-ri Malaysia International Series 2019

Đơn nam (2019-06-18 18:05)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 205

1

 • 13 - 21
 • 21 - 18
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 451

Giải thưởng lớn Pembangunan Jaya Raya Junior 2019

Đơn nam U19 (2019-05-02 16:20)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 205

1

 • 21 - 8
 • 14 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-05-01 16:00)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 205

2

 • 21 - 12
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế YONEX-ROZA BTY Junior 2019

Đơn nam U19 (2019-04-25 11:00)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 205

1

 • 19 - 21
 • 21 - 19
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-04-24 18:20)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 205

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá