Syabda Perkasa BELAWA

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
233 (Cao nhất 231 vào tuần 2 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thổ Nhĩ Kỳ Quốc tế 2018

Đơn nam (2018-12-18 10:40)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 233

0

 • 17 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 348

YONEX - Thử thách quốc tế SUNRISE Bangladesh

Đơn nam 

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 233

0

 • 14 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Zulhelmi ZULKIFFLI

Malaysia
XHTG 248

Đơn nam (2018-12-12 18:20)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 233

2

 • 21 - 16
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Eveshgaran VASIGARAN

Malaysia
XHTG 302

Đơn nam (2018-12-12 09:35)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 233

2

 • 21 - 11
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Jean Bernard BONGOUT

Mauritius
XHTG 331

Đơn nam (2018-12-11 10:00)

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 233

2

 • 21 - 7
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Fahim MD

Bangladesh
XHTG 1086

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá