https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của XIE Haonan - Badonavi

XIE Haonan

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
23 tuổi

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đôi nam (2024-06-05 09:00)

XIE Haonan

Trung Quốc

 

ZENG Weihan

Trung Quốc

0

 • 16 - 21
 • 9 - 21

2

Weikeng LIANG

Trung Quốc

 

WANG Chang

Trung Quốc

Malaysia Masters 2024

Đôi nam (2024-05-21 09:00)

XIE Haonan

Trung Quốc

 

ZENG Weihan

Trung Quốc

0

 • 16 - 21
 • 12 - 21

2

Thái Lan mở rộng 2024

Đôi nam (2024-05-16 09:00)

XIE Haonan

Trung Quốc

 

ZENG Weihan

Trung Quốc

0

 • 16 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nam (2024-05-15 09:00)

XIE Haonan

Trung Quốc

 

ZENG Weihan

Trung Quốc

2

 • 21 - 11
 • 21 - 17

0

Madrid Tây Ban Nha Masters 2024

Đôi nam (2024-03-27 09:00)

XIE Haonan

Trung Quốc

 

ZENG Weihan

Trung Quốc

0

 • 18 - 21
 • 12 - 21

2

DI Huang

Trung Quốc

 
LIU Yi

LIU Yi

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá