KIM Gi Jung

KIM Gi Jung KIM Gi Jung KIM Gi Jung

Vợt, quả cầu lông

 1. ASTROX88D
  Vợt

  ASTROX88D

Thông tin

Quốc gia
Hàn Quốc(Korea)
Tuổi
29 tuổi
XHTG
31 (Cao nhất 24 vào tuần 44 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đôi nam (2020-03-11 14:35)

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

0

 • 19 - 21
 • 15 - 21

2

HUANG Kaixiang

Trung Quốc

 

LIU Cheng

Trung Quốc

Barcelona Tây Ban Nha 2020

Đôi nam (2020-02-20 12:05)

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

1

 • 19 - 21
 • 21 - 14
 • 20 - 22

2

Đôi nam (2020-02-18 14:20)

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

2

 • 21 - 16
 • 21 - 14

0

Pramudya KUSUMAWARDANA

Pramudya KUSUMAWARDANA

 
Yeremia Erich Yoche Yacob RAMBITAN

Yeremia Erich Yoche Yacob RAMBITAN

DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Đôi nam (2020-01-16 12:00)

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

0

 • 14 - 21
 • 7 - 21

2

Đôi nam (2020-01-15 11:40)

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

2

 • 21 - 19
 • 21 - 12

0

LI Jun Hui

LI Jun Hui

 
LIU Yu Chen

LIU Yu Chen

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá