KIM Gi Jung

KIM Gi Jung KIM Gi Jung KIM Gi Jung

Thông tin

Quốc gia
Hàn Quốc(Korea)
Tuổi
29 tuổi
XHTG
29

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Thái Lan mở rộng 2019

Đôi nam (2019-07-31 10:10)

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

KIM Sa Rang

Hàn Quốc

1

 • 15 - 21
 • 21 - 18
 • 17 - 21

2

LU Ching Yao

Đài Loan

 

YANG Po Han

Đài Loan

Trình độ đôi nam (2019-07-30 13:10)

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

KIM Sa Rang

Hàn Quốc

2

 • 21 - 13
 • 24 - 22

0

DI Zijian

Trung Quốc

 

WANG Chang

Trung Quốc

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-11 16:00)

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

0

 • 14 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nam (2019-04-09 17:20)

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

2

 • 21 - 16
 • 21 - 13

0

YONEX Thụy Sĩ mở rộng 2019

Đôi nam (2019-03-16 12:00)

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

1

 • 20 - 22
 • 21 - 13
 • 20 - 22

2

LEE Yang

Đài Loan

 

WANG Chi-Lin

Đài Loan

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá