Adam CWALINA

Adam CWALINA Adam CWALINA Adam CWALINA

Thông tin

Quốc gia
Poland(Poland)
Tuổi
34 tuổi
XHTG
67 (Cao nhất 23 vào tuần 4 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Ba Lan mở rộng 2019

Đôi nam (2019-03-29 20:30)

0

 • 18 - 21
 • 14 - 21

2

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

YANG Po-Hsuan

Chinese Taipei

Đôi nam (2019-03-29 15:50)

2

 • 21 - 19
 • 18 - 21
 • 21 - 15

1

YONEX Thụy Sĩ mở rộng 2019

Trình độ đôi nam (2019-03-12 16:10)

0

 • 12 - 21
 • 20 - 22

2

YONEX Đức mở rộng 2019

Đôi nam (2019-02-27 20:30)

0

 • 15 - 21
 • 15 - 21

2

Trình độ đôi nam (2019-02-26 12:40)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 14

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá