Nhat NGUYEN

Nhat NGUYEN

Thông tin

Quốc gia
Ireland(Ireland)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
103 (Cao nhất 70 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Pháp sư Masters 2019

Đơn nam (2019-03-22 16:00)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 103

0

 • 13 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Mark CALJOUW

Netherlands
XHTG 29

Đơn nam (2019-03-21 17:50)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 103

2

 • 21 - 17
 • 15 - 21
 • 21 - 13

1

Kết quả trận đấu

Toma Junior POPOV

France
XHTG 61

Đơn nam (2019-03-20 10:20)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 103

2

 • 21 - 10
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Alexander ROOVERS

Germany
XHTG 84

Đơn nam (2019-03-19 19:00)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 103

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Kim BRUUN

Denmark
XHTG 93

54 Giải vô địch quốc tế Bồ Đào Nha 2019

Đơn nam (2019-03-08 10:10)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 103

0

 • 17 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

LIN Yu Hsien

Chinese Taipei
XHTG 73

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá