Nhat NGUYEN

Thông tin

Quốc gia
Ireland(Ireland)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
107 (Cao nhất 70 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Estonia International 2019

Đơn nam (2019-01-11 12:00)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 107

1

 • 18 - 21
 • 21 - 13
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

B. R. Sankeerth

Canada
XHTG 221

YONEX Ý quốc tế 2018

Đơn nam 

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 107

0

 • 18 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Victor SVENDSEN

Denmark
XHTG 53

Đơn nam 

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 107

2

 • 21 - 9
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Sergey SIRANT

Russia
XHTG 74

Đơn nam (2018-12-14 10:45)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 107

2

 • 21 - 5
 • 17 - 21
 • 21 - 9

1

Kết quả trận đấu

Dmytro ZAVADSKY

Ukraine
XHTG 186

Giải vô địch Scotland mở rộng 2018

Đơn nam (2018-11-22 13:20)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 107

1

 • 16 - 21
 • 21 - 14
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Thomas ROUXEL

France
XHTG 61

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá