Nhat NGUYEN

Thông tin

Quốc gia
Ireland(Ireland)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
95 (Cao nhất 70 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Đơn nam (2018-10-10 14:45)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 95

1

 • 21 - 15
 • 19 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

LI Shifeng

China
XHTG 466

Bảng C đơn nam (2018-10-09 11:20)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 95

2

 • 21 - 4
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu
Bảng C đơn nam (2018-10-08 09:35)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 95

2

 • 21 - 8
 • 21 - 5

0

Kết quả trận đấu

Mateo DELMASTRO

Argentina
XHTG 700

Bảng C đơn nam (2018-10-07 10:10)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 95

2

 • 21 - 11
 • 21 - 6

0

Kết quả trận đấu

Kettiya KEOXAY

Lao People's Democratic Republic
XHTG 1312

Đội tiếp sức Olympic Thế vận hội niên thiếu 2018

Đơn nam 

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 95

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá