Nhat NGUYEN

Nhat NGUYEN

Thông tin

Quốc gia
Ireland(Ireland)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
99 (Cao nhất 70 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Quốc tế Tây Ban Nha 2019

Trình độ đơn nam (2019-06-13 09:35)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 99

1

 • 21 - 16
 • 17 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Christo POPOV

France
XHTG 220

Trình độ đơn nam (2019-06-12 15:00)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 99

2

 • 21 - 16
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Nicolas A. MUELLER

Switzerland
XHTG 999

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đơn nam 

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 99

2

 • 21 - 12
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Ratnajit TAMANG

Nepal
XHTG 183

Đơn nam 

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 99

2

 • 21 - 12
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Dinuka KARUNARATNA

Sri Lanka
XHTG 148

Đơn nam 

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 99

2

 • 21 - 18
 • 13 - 21
 • 21 - 9

1

Kết quả trận đấu

Abhinav MANOTA

New Zealand
XHTG 179

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá