Nhat NGUYEN

Thông tin

Quốc gia
Ireland(Ireland)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
123 (Cao nhất 70 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch Scotland mở rộng 2018

Đơn nam (2018-11-22 13:20)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 123

1

 • 16 - 21
 • 21 - 14
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Thomas ROUXEL

France
XHTG 63

Đơn nam (2018-11-21 18:40)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 123

2

 • 21 - 15
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Jacob NILSSON

Sweden
XHTG 106

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nam U19 (2018-11-16 15:30)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 123

1

 • 21 - 19
 • 10 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

LI Shifeng

China
XHTG 454

Đơn nam U19 (2018-11-15 17:40)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 123

2

 • 21 - 14
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2018-11-14 11:20)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 123

2

 • 21 - 9
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Jonathan MATIAS

Brazil
XHTG 286

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá