Nhat NGUYEN

Nhat NGUYEN

Thông tin

Quốc gia
Ireland(Ireland)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
67 (Cao nhất 66 vào tuần 48 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Syed Modi quốc tế 2019

Đơn nam (2019-11-27 12:30)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 67

0

 • 9 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

ZHAO Junpeng

Trung Quốc
XHTG 39

Scotland mở rộng 2019

Đơn nam (2019-11-22 15:00)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 67

0

 • 20 - 22
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

Max WEISSKIRCHEN

Đức
XHTG 130

Đơn nam (2019-11-21 19:20)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 67

2

 • 19 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 13

1

Kết quả trận đấu

Alex LANE

Anh
XHTG 123

AIG FZ FORZA Ailen mở rộng 2019

Đơn nam (2019-11-14 10:10)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 67

0

 • 15 - 21
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

Alex LANE

Anh
XHTG 123

SaarLorLux mở 2019

Đơn nam (2019-11-01 17:00)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 67

0

 • 9 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Toby PENTY

Anh
XHTG 54

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá