Nhat NGUYEN

Nhat NGUYEN

Thông tin

Quốc gia
Ireland(Ireland)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
81 (Cao nhất 70 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Nga mở rộng 2019

Đơn nam (2019-07-19 13:30)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 81

0

 • 11 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kodai NARAOKA

Nhật Bản
XHTG 71

Đơn nam (2019-07-18 13:45)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 81

2

 • 19 - 21
 • 21 - 10
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Runze YAN

Trung Quốc
XHTG 193

Đơn nam (2019-07-17 10:40)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 81

2

 • 21 - 14
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Egor KURDYUKOV

LB Nga
XHTG 360

Đơn nam (2019-07-16 10:00)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 81

2

 • 21 - 5
 • 21 - 3

0

Kết quả trận đấu

Chun KAR LUNG

Anh
XHTG 278

Đêm trắng 2019

Đơn nam (2019-07-12 18:45)

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 81

1

 • 21 - 14
 • 13 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kalle KOLJONEN

Phần Lan
XHTG 83

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá